Quality

Time To Change

Egzekwowanie prawa dotyczącego nieruchomości

Prawo nieruchomości Poznań wprowadzane jest w celu regulowania całym systemem sprzedaży i kupna nieruchomości oraz nabywania ich na zasadzie przejmowania spadku. Dlatego służy ono interesom wszystkich osób uczestniczących w obrocie nieruchomościami. Poza tym opracowywane jest prawo typowo spadkowe, trzeba bowiem pamiętać, że na drodze spadku można nabywać nie tylko nieruchomości, ale również drogocenne przedmioty i drogie sprzęty.  Continue reading

Spółka a obsługa prawna

Każdy podmiot gospodarczy potrzebuje wiedzy na temat
obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie, w jakiej się porusza. Dlatego
też kancelarie prawne oferują takim podmiotom, a w tym również spółkom –
obsługę prawną. Obsługa prawna Poznań może zawierać w sobie wiele usług, w
zależności od aktualnych potrzeb i wymagań podmiotów gospodarczych.

Obsługa prawna spółek jest coraz częściej pomijaną usługą na
polskim rynku. Jednak nie zawsze profesjonalne usługi świadczone przez
doświadczone kancelarie da się zastąpić poprzez zatrudnienie kilku osób,
mających trzymać pieczę nad aspektami prawnymi firmy. Obsługa spółek wykracza
często ponad wiedzę takich osób. Continue reading

Jakie podmioty gospodarcze mogą brać udział w przetargach na zamówienia publiczne?

W prasie, chociażby internetowej ciągle pojawiają się
informacje mówiące o ogłoszeniu przetargu na zamówienia publiczne. Czy udział w
takich przetargach jest ogólnodostępny? Co należy zrobić, aby moc wziąć w nich
udział? I co najważniejsze – co zrobić, aby mieć szansę na wygraną?

Odpowiedzi na te pytania można szukać w przepisach prawa.
Określają one nie tylko procedurę organizacji samego przetargu, ale również
wymagania, jakie spełnić musi wykonawca, aby wziąć udział w danym przetargu na
zamówienia publiczne, bez względu na to, w jakim trybie tenże przetarg miałby
się odbywać. Continue reading

Dlaczego przedsiębiorcy inwestują w obsługę prawną?

Przedsiębiorstwa coraz częściej pragną skupiać się stricte
na swojej pracy – to jest produkcji autobusów, wywozie odpadów i nieczystości,
czy też prowadzeniu szkoleń. Tym samym wszelką obsługę związaną z samym
funkcjonowaniem danej firmy oddają w ręce realizatorom zewnętrznym. Stała
obsługa prawna realizowana przez wynajęte kancelarie jest jedną z takich opcji.

Stała obsługa prawna przedsiębiorców zawierać w sobie może
wiele rzeczy, poczynając od przeprowadzania negocjacji, kończąc zaś na
przygotowywaniu wszystkich umów, na mocy których funkcjonuje dany podmiot
gospodarczy. Kancelaria prawna Poznań liczy na coraz większą ilość takich
klientów, którzy chcą zakupić stałą obsługę. Wynikać to może przede wszystkim z
faktu, iż stała obsługa prawna wpływa na relacje pomiędzy daną firmą a
kancelarią, jej przedstawiciele wiedzą, jakie mają oczekiwania i w jaki sposób
można je spełnić. Continue reading

Plusy i minusy stałej obsługi prawnej

Jak każda usługa, tak również stała obsługa prawna posiada
swoje plusy oraz minusy. Nie należy jednak zapominać, że rzeczywisty obraz jak
to wygląda zauważyć można dopiero po w przeanalizowaniu obydwu punktów
widzenia. Dlatego też podejmując decyzje o wynajęciu kancelarii, należy
sprawdzić wszystkie jej za i przeciw.

Stała obsługa prawna daje możliwość szybkiego kontaktu ze
swoim prawnikiem. Nie ma potrzeby martwić się w nagłej sytuacji, czy adwokat
znajdzie chwilę czasu dla nas, aby móc przeanalizować i zaopiniować daną rzecz.
Ogromnym plusem jest również fakt, że kancelaria prawna Poznań, która stale
świadczy nam obsługę jest „wprowadzona” w sytuację firmy, którą reprezentuje,
więc ma większe możliwości działania oraz przewagę czasową. Kancelaria prawna
Poznań jednak za taką usługę pobiera okresowe opłaty, które wydawać się mogą
dużym minusem tego rodzaju usługi. Stała obsługa prawna przedsiębiorców posiada
więc swoje wady i zalety, jednak warto je przeanalizować, zanim zostanie
podjęta decyzja o tym czy świadczona ciągle obsługa prawna przedsiębiorców jest
dla danej firmy opłacalna.

Czy stanowisko doradcy zamówień publicznych jest często wybierane?

Coraz więcej ofert pracy kierowanych jest do osób biegle
posługujących się ustawą określającą zamówienia publiczne. Nic więc dziwnego,
że młodzi ludzie starają się zdobyć jak najlepsze wykształcenie i doświadczenie
w tym właśnie kierunku. Czy takie stanowisko jest atrakcyjne?

Doradca zamówień publicznych to osoba, która zarabia dosyć
często więcej ponad średnią krajową, choć stawka ta oscyluje właśnie w
okolicach średniej krajowej. Dlatego też wynagrodzenie za wykonywaną pracę
można uznać za zadowalające. Wynagrodzenie to może jednak być zależne od wielu
czynników. Ponadto doradca zamówień publicznych może liczyć również na różnego
rodzaju gadżety służbowe, które w dzisiejszych czasach dostaje duża część
pracowników. Może on również liczyć na różnego rodzaju szkolenia, oraz
dofinansowania na kontynuacje nauki, co przemawia również za atrakcyjnością
tego zawodu. Zamówienia publiczne, które mają za zadanie organizować, nadzorować,
bądź ułatwiać przejście przez daną procedurę, bazują na szerokiej wiedzy,
dlatego też osoba ubiegająca się o takie stanowisko powinna dużo czasu
poświęcać na zapoznanie się z wymogami prawnymi tego zawodu. Continue reading

Czy wykonawca może zostać wykluczony z przetargu na zamówienie publiczne?

Zamówienia publiczne są jednym z elementów finansów
publicznych. Dlatego też ich procedury, bez względu na tryb są ściśle
określone. Nie da się więc raczej dyskutować nad tym co można, a czego nie w
związku z zamówieniami publicznymi – wszystko to reguluje ustawa.

Zamówienia publiczne Poznań przeprowadzane muszą być zgodnie
z najwyższymi standardami. Dlatego też organizatorzy przetargów na zamówienia
publiczne nie mogą pozwolić sobie na wszelkiego rodzaju ustępstwa, odchylenia
czy też nagięcie prawa dla uzyskania korzyści choćby dla własnych interesów. Continue reading

Czy kancelarie prawne mogą prowadzić obsługę prawną dla Urzędu Miasta?

Każda kancelaria zrobi wiele, aby uzyskać jak najlepszych i
najbardziej dochodowych klientów. Nie ma nic dziwnego w tym, że również
instytucje publiczne, takie jak urzędy miejskie zatrudniają do obsługi prawnej
kancelarie, które wniosą najkorzystniejsze oferty.

Obsługa prawna Poznań, a więc tutejszego urzędu miejskiego
również może być świadczona poprzez kancelarie prawne. Kancelarie, które
wygrają możliwość obsługi urzędów miejskich, bądź też innych jednostek
publicznych, świadczą różnorakie usługi na ich rzecz, przy czym zawierać się w
nich może również obsługa przetargów. Taka kolej rzeczy w znacznym stopniu
ułatwia pracę samorządowcom. Obsługa prawna przetarg w takim wypadku traktuje,
jako jedną z usług znajdującą się w pakiecie. Continue reading